• +48-602-758-700
  • Email info@vimacollection.pl
×

Wiadomość

Ochrona danych osobowych

Ta witryna używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Zobacz politykę prywatności

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Dane osobowe

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych:

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 3, 51-415 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416609, NIP 6783152142, REGON: 146081614

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu w szczególności:

1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,

b) nawiązania stosunku pracy z osobą udostępniającą dane osobowe,

c) nawiązania stosunków umownych z podmiotami zewnętrznymi,

d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przez VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,

e) wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

f) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towarów;

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej kontrahenta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora,

b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),

c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,

d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,

Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt d) powyżej może być realizowany przez VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub prawa pracy);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu obecnie nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecyduje o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu): partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), kancelarie prawne.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Serdecznie zapraszamy do Showroomu

Sarmatia Trading – Szlachetne dodatki do domu

Ul. Trakt Lubelski 393A, 04-667 Warszawa

GALERIA

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego biuletynu. Będziemy wysyłać najnowsze projekty, inspiracje i ciekawe wizualizacje prosto do Ciebie.

Zapisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach komunikacyjnych.

Search